Petr NEKLAN Benke

básník, prozaik a textař

Můj příběh

Neklan jest ten, kdož nikomu se neklaní a k žádnému klanu nenáleží – takto vykládá hukvaldský básník, prozaik a textař Petr Benke význam uměleckého jména, pod nímž píše své knihy. Tento ostravský rodák se dal na literární dráhu až po svém přesídlení na Hukvaldy (okres Frýdek – Místek), jejichž genius loci nepochybně zapůsobil nejen na hudební skladatele Pavla Josefa Vejvanovského a Leoše Janáčka, nýbrž i na Neklana. Před tímto osudovým krokem se Neklan věnoval především tvorbě textů pro již zaniklou punkrockovou kapelu Aqva Silentia (1995 – 2010) a pořádání punkových koncertů a festivalů. Solitéru Neklanovi dosud vyšlo šestnáct knih, což zajisté není konečné číslo.

Nejprodávanější knihy

PUNKOVÝ PRAPOR

PUNKOVÝ PRAPOR 2: RESTART

Petr Bezruč vs. Godzilla / Leoš Janáček vs. Predator

Úspěchy

Krom 16 vydaných knih otextoval 80 písní na čtyřech albech punkrockové kapely AQVA SILENTIA, další texty na deskách skupin JO RIITTÄÄ!, SPÍNACÍ ŠPENDLÍK a DEGRADACE, a publikoval nezjistitelné množství novinových a časopiseckých článků, úvodníků, sloupků, glos, fejetonů, esejů, úvah, reportáží, komentářů, analýz, recenzí a kritik.

Vydané knihy

Spokojení čtenáři

Hudební texty

Ostatní publikace

{
„Co je zajímavé, to mě nezajímá.“

– Petr NEKLAN Benke

Setkání s Neklanem

Listopad 24, 2018

Představení knihy • Malé pivo, malý rum • Po mne tma 3

Dolní Sklenov, 73946 Hukvaldy

Představení knihy jakož i zahájení její prodeje se uskuteční v rámci tohoto literárně – hudebního večírku.
Další účinkující:
Klára Bajerová (poesie + hudba)
Filip Šimeček (próza)
Vladana Fuchs (poesie)
Filip Benke (próza)

Naplánovat událost

knihy@piscis.cz

Kontaktovat agenta

agent@piscis.cz

Kontaktovat autora

neklan@piscis.cz